ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.80.218.53
 
ตารางเวรแพทย์ตรวจผู้ป่วยและแพทย์ Consult แผนกต่างๆ
 
>> กลับหน้าหลัก <<      ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 01/09/2560 12:57:31 
วันจันทร์
 อายุรกรรม
 พญ.ฐานิสรา
 ศัลยกรรม
 นพ.สุพจน์
 ศัลย์ฯกระดูก
 นพ.สุทธิโชค
 กุมารฯ
 หมุนเวียน
 หู คอ จมูก
 พญ.ศิริภัสร์สร
 จักษุ(ตา)
 นพ.อนุชา
 สูติกรรม
 พญ.สุมาลี
วันอังคาร
 อายุรกรรม
 พญ.วิภาพร
 ศัลยกรรม
 นพ.สมเจตน์
 ศัลย์ฯกระดูก
 นพ.สำราญ
 กุมารฯ
 พญ.พรพรรณ
 หู คอ จมูก
 พญ.กรรณิการ์
 จักษุ(ตา)
 นพ.นิพิฐพล
 สูติกรรม
 หมุนเวียน
วันพุธ
 อายุรกรรม
 พญ.ปวิตรา
 ศัลยกรรม
 หมุนเวียน
 ศัลย์ฯกระดูก
 นพ.เดชชาติ
 กุมารฯ
 พญ.พัชรินทร์
 หู คอ จมูก
 ไม่มีคลินิก
 จักษุ(ตา)
 นพ.อนุชา
 สูติกรรม
 พญ.ณิชาพัฒน์
วันพฤหัส
 อายุรกรรม
 นพ.ปัญญโชติ
 ศัลยกรรม
 นพ.สุพจน์
 ศัลย์ฯกระดูก
 นพ.ธรรมนูญ
 กุมารฯ
 พญ.กานตนิจ
 หู คอ จมูก
 พญ.ศิริภัสร์สร
 จักษุ(ตา)
 นพ.นิพิฐพล
 สูติกรรม
 พญ.วิชชุลดา
วันศุกร์
 อายุรกรรม
 พญ.ปองนุช
 ศัลยกรรม
 นพ.สมเจตน์
 ศัลย์ฯกระดูก
 หมุนเวียน
 กุมารฯ
 หมุนเวียน
 หู คอ จมูก
 พญ.กรรณิการ์
 จักษุ(ตา)
 ไม่มีคลินิก
 สูติกรรม
 หมุนเวียน
เบอร์โทร
1110
2206
2105
1203
1204
1201
1208
คลินิกพิเศษเฉพาะโรค เฉพาะวันบริการ แผนกงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
วัน เวลา ประเภทคลินิกพิเศษ สถานที่บริการ แพทย์ผู้ตรวจรักษา
จันทร์ / พฤหัส 08:30-12:00 น. โรคหอบหืด(เด็ก) ห้องตรวจเบอร์ 26 ชั้น 1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พญ.กานตนิจ สื่อวิโรจน์กุล
จันทร์ โรคหอบหืด(ผู้ใหญ่) ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 1
อาคาร 94 ปี ตึก 9ชั้น
พญ.ฐานิสรา กนกการ
จันทร์ 13:00-16:00 น. คลินิกโฮมิโอพาธี ห้องตรวจเบอร์ 26 ชั้น 2
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พญ.วลี สุวัฒิกะ
จันทร์ สัปดาห์ที่ 1
ของเดือน
13:00-15:00 น. คลินิกเด็กซน กลุ่มงานจิตเวช อาคารปฐมภูมิ
(อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หลังเก่า)
นพ.วุฒิพันธ์ สิทธิการิยะ
พุธแรกของเดือน 08:30-12:00 น. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 2 พญ.กานตนิจ สื่อวิโรจน์กุล
จันทร์ - พฤหัสบดี 13:00-15:00 น. คลินิกตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิด ห้องตรวจเบอร์ 25 ชั้น2
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
 
จันทร์ 13:00-15:00 น. คลินิกวัณโรค ห้องตรวจเบอร์24 ชั้น2 อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น  
จันทร์ - ศุกร์ 08:30-20:30 น. งานบริการแพทย์แผนไทย อาคารแพทย์แผนไทย
เสาร์ - อาทิตย์ 08:30-16:30 น.
จันทร์ 08:30-12:00 น. คลินิกความดันโลหิตสูงและหัวใจ ห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น 1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
ศุกร์
จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 09:00-12:00 น. คลินิกฝังเข็ม อาคารปฐมภูมิ
(อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หลังเก่า)
นพ.นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร
จันทร์,พุธ,ศุกร์ 08:30-12:00 น. คลินิกฝากครรภ์ ห้องตรวจเบอร์ 23  
อังคาร / พฤหัสบดี 08:30-12:00 น. คลินิกวางแผนครอบครัว ห้องตรวจเบอร์ 23  
ศุกร์ที่ 1 ของเดือน 08:30-16:30 น. คลินิกหัวใจ ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษ ชั้น2
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตึก 6ชั้น
แพทย์จาก รพ.พระนั่งเกล้า
พฤหัสบดีที่ 2
ของเดือน
แพทย์จาก รพ.รังสิต
อังคารที่ 3
ของเดือน
แพทย์จาก รพ.ธนบุรี
จันทร์ที่ 4
ของเดือน
แพทย์จาก รพ.จุฬารัตน์ 3
อังคาร 08:30-12:00 น. คลินิกถุงลมโป่งพอง ห้องตรวจเบอร์ 12 ชั้น 1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พญ.วิภาพร ตรีสุทรรศน์
อังคาร - พฤหัสบดี 08:30-12:00 น. คลินิกจิตเวช อาคารปฐมภูมิ
(อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หลังเก่า)
นพ.วุฒิพันธ์ สิทธิการิยะ
อังคาร - พุธ 16:30-20:30 น. คลินิกทันตกรรม ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตึก 6 ชั้น  
อังคาร 13:00-16:30 น. คลินิกไตเทียม ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พญ.นภัสนันท์ อภิรัตน์พันธ์
พฤหัสบดี 13:00-16:30 น. คลินิกไตเทียม ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พันตรีนพ.แดน ตันไพจิตร
อังคาร 08:30-12:00 น. คลินิกเบาหวาน ห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พญ.ฐานิสรา กนกการ
พฤหัสบดี 08:30-12:00 น. คลินิกเบาหวาน ห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น1
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
พญ.วิภาพร ตรีสุทรรศน์
นพ.กิตติศักดิ์ ผันเผื่อน
พุธ 13:00-15:00 น. คลินิกสานรัก ห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น 2
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
 
พฤหัสบดี 13:00-15:00 น. คลินิกหลังคลอด ห้องตรวจเบอร์ 22 ชั้น 2
อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น
 
ศุกร์ 08:30-12:00 น. คลินิกวาร์ฟาริน ชั้น 1 อาคาร 94 ปี ตึก 9 ชั้น  
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)