Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนปี 61     
  วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 62     
  แบบ สขร1 เดือน กย 62     
  แบบ สขร1 เดือน สค 62     
  แบบ สขร1 เดือน กค 62     
  แบบ สขร1 เดือน มิย 62     
  แบบ สขร1 เดือน พค 62     
  แบบ สขร1 เดือน เมย 62     
  แบบ สขร1 เดือน มีค 62     
  แบบ สขร1 เดือน กพ 62     
  มาตรการป้องกันการรับสินบน     
  ขั้นตอนการดำเนินการ flow chart     
  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต     
  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต     
  ประกาศแนวทางปฏิบัติงานหน่วยงานจัดหา     
  ประกาศสำนักปลัดกระทรวง ความโปร่งใส     
  แผนดำเนินการแต่ละวิธีจัดหา     
  วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 61     
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด [ 48 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ย้อนกลับ 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)