Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง)     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Celecoxib cap 200 mg จำนวน 69,500 cap     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT จำนวน 1 งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน     
  ประกาศแผนจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสเตอเร็ด ๑๐๐ เอส์คาสเซ็ท จำนวน ๑๓๕ set     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ SODIUM HYALURONATE ๑๖ MG/ML,๐.๘ ML จำนวน ๑,๑๘๐ amp     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี ๑ ชุด     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ ชุด     
  ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร     
  ประกาศแผนเช่าระบบ PACS จำนวน 1 งาน     
  ประกาศแผนซื้อยา Rivastigmine transdermal patch 9.5 mg/24 hours จำนวน 11,040 patch     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)     
  บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา     
  ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ     
  ประกาศะเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ     
  แนวทางการยืม/ส่งคืนพัสดุ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Glantamine HBr Prolonged release 8 mg จำนวน 39,200 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม     
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 122 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)