Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางเคมีคลินิค พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Fully automatic blood analyzer) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๓๔๓,๓๒๗.๔๐ บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง     
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารสด)     
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกดนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (ACC) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
  แบบเผยแพร่รายงานผลการจัดหาตามงบประมาณปี 2566     
  แบบเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งบดำเนินการ และงบลงทุน และเงินบำรุง     
  บันทึกขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง     
  แผนเงินบำรุงปี 2566     
  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารสด)     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจ HPV DNA TEST พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแแพร่แผนจัดซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวนไม่เกิน ๓๐,๓๒๖ คู่     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน ๒ เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องดมยาสลบขนิดซับซ้อน จำนวน ๑ เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียมชนิดปรับความสูงได้ จำนวน ๑ เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2566     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2566     
  ประกาศเผยแพร่แผนซื้อข้อเข่าเทียม จำนวน 40 ชุด     
  ประกาศเผยแพร่แผนซื้อไส้เครื่องมือเย็บและตัดต่ออัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๒ รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบ PACS จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ     
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 81 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)