Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 88 รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวนไม่เกิน 25,300 set     
  รายงานเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔     
  หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2564     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง     
  แผนเงินบำรุงปี 2564     
  ประกาศแผนจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ Biopsy/ย้อมพิเศษ)     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Fully automatic blood analyzer) พร้อมน้ำยา     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน 23 รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
  ประกาศแผนจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร     
  ประกาศแผนการเช่าระบบ PACS จำนวน 1 งาน     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยเครื่องความถี่สูงแบบใช้แสงเลเซอร์     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย     
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ ๔ โดยจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท     
  ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง     
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 131 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)