Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศราคากลางเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ     
  แบบระบบปรับอากาศงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ     
  ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้องปลอดเชื้อ)     
  ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้อง TYPE B)     
  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา     
  ประกาศราคากลางยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap     
  ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี ราคากลาง เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ     
  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา     
  ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ จำนวน 16 ตัว ราคากลาง 214,535.00 บาท     
  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ     
  ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564     
  ประกาสราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๒๓ รายการ     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564     
  ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศราคากลางเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง     
  ประกาศราคากลางเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยเครื่องความถี่สูงแบบใช้แสงเลอเซอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้ว     
  ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกาศราคากลางถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack     
  ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล     
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย     
  ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 14 ตัว     
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด [ 94 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)