ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.80.218.53
 
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ครั้งที่ 2     
  ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน ๒๒๖ รายการ     
  ราคากลางจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๘,๐๘๐ กิโลกรัม ราคากลางงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 774,832 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าระบบ PACS     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ น้ำยา CBC จำนวน 42,000 รายการทดสอบ     
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร     
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ     
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อตู้อบเด็ก 1 ตู้     
  ตารางแสดงวงเงินเครื่องช่วยหายใจฯ 8 เครื่อง     
  ราคากลางจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด     
  ราคากลางเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๓๒ รายการ     
  ราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง     
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐาน     
  ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562     
  ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9     
  ราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน ๓๒๒ รายการ     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน ๒๙๘ รายการ     
  ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ     
  ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ     
  ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง     
  ประกาศราคากลางยา Celecoxib cap 200 mg     
  ประกาศราคากลางยา Cefminox inj 1 gm     
  ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ 1.30% Suluble Insulin+70% Isophane 3 ml (penfill) 2.Hydralazine tab 25 mg     
  ประกาศราคากลางยา Recombinant human erythropoietin alpha 4,000 iu     
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด [ 141 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)