ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.145.122.109
 
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ราคากลางกระบอกฉีดยาแก้ว ขนาด 50 มิลลิลิตร (Syringe irrigate) จำนวน 677 ชิ้น     
  ประกาศราคากลางเชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ราคากลางตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว จำนวน 26 ตู้     
  ราคากลางถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง     
  ราคากลางอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายแบบระบบปิด จำนวน 21,120 ชิ้น     
  ราคากลางเวชภัณพ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 1. ผ้ายึดพันพยุงแบบมีแรงกดรัดถึงกล้ามเนื้อ (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว 2. แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm) ขนาด 6x7 cm.     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ) และพื้นที่ทั่วไป (นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)     
  แบบสรุปค่างานและแบบแปลน     
  ตารางแสดงวงเงินงานจ้างปรับปรุงห้องครัวฯ     
  ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศสอบราคา หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศราคากลางยา Galantamine HB prolonged release cap จำนวน 23,520 เม็ด     
  ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ     
  ราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน 287 รายการ     
  ราคากลางซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ     
  ราคากลางสติ๊กเกอร์ Thermal ขนาด 7x2.5 ซม.     
  ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศราคากลางยา Cefminox inj 1 gm จำนวน 4,000 ขวด     
  ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศราคากลางหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ     
  ประกาศราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า) จำนวน 5 รายการ     
  ราคากลางยา Rivastigmine hydrogen tartrate patch 10 จำนวน 7,500 แผ่น     
  ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ     
  ราคากลางน้ำยาจุลชีววิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ     
  ราคากลางขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 2 รายการ     
  ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. Urine strip 2. Micro-Albumin strip     
  ราคากลางน้ำยา CD4 cell     
  ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 14 ตัว ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด [ 71 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)