Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมู่ ขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 7 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  งวดงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้องปลอดเชื้อ)     
  งวดงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้อง TYPE B)     
  เอกสารเลขที่ ก45 งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม     
  เอกสารเลขที่ ก 44 งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม     
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำวน 39,200 cap     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี (งานทาสีอาคาร) กำหนดรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันและเวลาราชการ)     
  ประกาศประกวดราคาร่างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 16 ตัว ขอรับเอกสารและยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่ 7 - 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโรง 94 ปี     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 236 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 8 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)