ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.236.64.1
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ 1 กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมด้านล่าง สำหรับบริการประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไผ่ กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศจ้างซ่อมแซมโครงหลังคา บริเวณที่รอรับบริการ (ด้านข้างอาคาร) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวป่า กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศจ้างทาสีภายนอก - ในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพกรวม กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Rivastigmin transermal patch 10 จำนวน 12,210 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)     
  ประกาศจ้างทาสีภายนอก - ในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ 2 กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine trandermal patch 10 จำนวน 12,210 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ยกเลิกประกาศการซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารสด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างเปลี่ยน block hepa filter และเปลี่ยน filter จำนวน ๕ ห้อง ของงานผ่าตัด ผู้สนใจยื่นเอกสารการเสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร ๙๔ ปี ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามข้อมูล โทร ๐ ๓๖๕๒ ๒๕๐๗ ต่อ ๑๓๑๕     
  ประกาศประกวดราคาซื้อ 30% Soluble Insulin + 70% Isophane 3 ml (penfill) จำนวน 19,300 Vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Alfuzosin sr 10 mg จำนวน 125,550 เม็ด     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา CBC จำนวนไม่เกิน 42,000 รายการทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 33,320 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา CBC จำนวนไม่เกิน ๔๒,๐๐๐ รายการทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)     
  แผนเงินบำรุงปี 2563     
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓     
  แผนเงินบำรุงปี 2562     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด     
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา Recombinant erythropoietin 4,000 iu (Lyophilized) จำนวน 4,076 Vial     
  ประกาศแผนซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 33,320 cap     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 327 รายการ     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 322 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 11 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)