ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 35.175.120.174
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนส่ง จำนวน ๑๔ ตัว ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอรับเอกสารและยื่นใบเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 -10 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียด ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร หรือโทร 036 522507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาาพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงาน (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ     
  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๗๓๓ สิงห์บุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ     
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulsin hcl 0.4 mg tab จำนวน 104,100 tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)ฯ     
  ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุดฯ (ครั้งที่ 2)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  แบบแปลนอาคารจอดรถ 7 ชั้น     
  เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Paliperidone extended released 3 mg จำนวน 18,340 เม็ด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง (Disposable Glove) จำนวน 8,347 กล่อง     
  ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ (พร้อมรื้อถอน) ครั้งที่ 2     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Recombinant erythropoietin erythropoitin 4,000iu จำนวน 5,904 syrine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 9 เครื่อง กำหนดเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และพิจารณาราคาวันที่ 28 มกราคม 2562     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ยกเลิกขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด     
  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ภาพประกอบการคำนวณขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง     
  ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศจัดจ้างงานทาสีผนังภายในอาคารโภชนาการชั้นล่างทั้งหมด ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อสอบถาม 036521507 ต่อ 1315, 1316 งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 263 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 9 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)