Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 ตู้     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันพร้อมน้ำยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 168 รายการ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแอร์ชิลเลอร์ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแอร์ชิลเลอร์ จำนวน ๔ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 2 กันยายน 2565 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036 - 522507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Alfuzosin sr 10 mg tab จำนวน 66,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด และเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๒ ตูู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Aloglptin 25 mg+Pioglitazone 30 mg tab จำนวน 56,000 เม็ด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vortioxetine 10 mg tab จำนวน 18,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alfuzosin sr ๑๐ mg tab จำนวน ๖๖,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อยา Aloglptin 25 mg+Pioglitazone 30 mg tab จำนวน 56,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวน 22,000 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine 20 mg tab จำนวน 681,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวน 22,000 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atrovastatin 40 mg tab จำนวน 1,146,000 เม็ด     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดให้สารน้ำ (I.V.Set) จำนวน 69,600 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ จำนวน 16 ตัว ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามข้อมูล กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคาร 94 ปี โทร 036 522507 ต่อ 1315, 1316     
  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน(ฟิล์มเอกซเรย์เก่าพร้อมซอง)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT     
  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้สารน้ำ (I.V.Set) จำนวน ๖๙,๖๐๐ set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin 40 mg tab จำนวน 1,146,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine 20 mg tab จำนวน 681,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 294 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 10 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)