ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 22 เมษายน 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.80.123.20
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง     
  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 131 เครื่อง     
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) เลขที่ 35/2561 จำนวน 2 ประเภท     
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALUROATE 16 MGML,0.8 ML. จำนวน 695 amp     
  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 28,200 รายการทดสอบ     
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ     
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง     
  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ     
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 16/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ     
  ประกวดราคาซื้อ Tamsulosin tab 0.4 mg จำนวน 97,200 เม็ด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 143 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)