Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกดนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (ACC) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียมชนิดปรับความสูงได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาฟอกเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจ HPV DNA TEST พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ขอให้เสนอราคาเช่าเครื่องตรวจสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายเคลื่อนที่ (SEWL) จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียมชนิดปรับความสูงได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกดนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (ACC) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ขอให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า-ออก บริเวณด้านหลังโรงพยาบาล     
  ขอเชิญเสนอราคางานจ้างทำห้องเก็บของใต้บันได อาคารกายภาพบำบัด     
  ขอเชิญเสนอราคางานจ้างตีเส้นจราจรและช่องจอดรถ     
  ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ HPV DNA TEST พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ HPV DHA TEST พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลอเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน 1 งาน     
  ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 272 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 10 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)