ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.145.122.109
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกาศซื้อกระบอกฉีดยาแก้ ขนาด 50 มิลลิลิตร (Syringe irrigate) จำนวน 677 ชิ้น รับใบเสนอราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 และพิจารณาราคาในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว จำนวน 26 ตู้ กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 21 -28 มิถุนายน 2560 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และพิจารณาราคาในวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 2 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัว ปรุงอาหารผู้ป่วยพร้อมติดตั้งระบบ     
  ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง     
  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายแบบระบบปิด จำนวน 21,120 ชิ้น     
  ประกาศขายทอดตลาดคเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้ายึดพันพยุงแบบมีแรงกดรัดถึงกล้ามเนื้อ (Elastic Bandage)ขนาด 4"จำนวน 4,343ม้วน 2. แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm) ขนาด 6x7 cm จำนวน 320 กล่อง โดยขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ (เวลา 8.30- 16.30 น) โทร 03522507 ต่อ 1315 , 1316     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ) และพื้นที่ทั่วไป (นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ) ขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยจะทำการคัดเลือกและพิจารณาราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร 036 - 522507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวฯ     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิด แยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 359 เครื่อง โดยขอทราบรายละเอียด และรับเอกสาร โทร 03522507 ต่อ 1315 , 1316 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)     
  ประกาศสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ     
  ประกาศสอบราคาซื้อยา Galantamine HB prolonged release cap จำนวน 23,520 เม็ด     
  ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 11.00 น. ติดต่อขอรับเอกสารที่งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 เครื่อง     
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน 287 รายการ กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.     
  ประกาศซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.กระดาษชำระ(ม้วนใหญ่) จำนวน 4,200 ม้วน 2.กระดาษชำระ(ม้วนใหญ่) จำนวน 640 ม้วน 3.กระดาษชำระ(ม้วนเล็ก) จำนวน 9,600 ม้วน กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.60 ถึงวันที่ 9 พ.ค.60 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และพิจารณาราคาในวันที่ 11 พ.ค.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศซื้อสติ๊กเกอร์ Thermal ขนาด 7x2.5 ซม. จำนวน 1,356,000 ดวง รับใบเสนอราคาในวันที่ 20 เม.ย.60 ถึง 1 พ.ค.60 และพิจารณาราคาในวันที่ 2 พ.ค.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศสอบราคาซื้อยา Cefminox inj 1 gm จำนวน 4,000 ขวด     
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560     
  ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1 .ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดบรรจุ 1,500-2,000 มิลลิลิตร จำนวน 2,728 ชิ้น 2. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดบรรจุ 3,000 มิลลิลิตร จำนวน 2,492 ชิ้น โดยขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และจะพิจารณาราคาในวันที่ 10 เมษายน 2560     
  ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า) จำนวน 5 รายการ 1.ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 60 ถัง 2.ผลิตภัณฑ์เสริมด่่าง ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 96 ถัง 3.ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว-สี ขนาด 25 ลิตร/ถัง จำนวน 36 ถัง 4.ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 156 ถัง 5.ผลิตภัณฑ์ล้างสารตกค้าง ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 48 ถัง กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.60 - 5 เม.ย.60 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ทดสอบน้ำยา วันที่ 31 มี.ค.60 และ 3-4 เม.ย.60 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 5 เม.ย.60 เปิดซองวันที่ 7 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศสอบราคาซื้อยา Rivastigmine hydrogen tartrate patch 10 จำนวน 7,500 แผ่น     
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.Hb Microcuvettes 2.น้ำยาทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด     
  ประกาศราคาซื้อน้ำยาจุลชีววิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศราคาซื้อขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.Urine strip 2.Micro-Albumin strip ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 85 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)