ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.92.153.90
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib cap 200 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อยา Cefminox inj 1 gm จำนวน 4,260 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อยา Recombinant human erythropoietin alpha 4,000 iu จำนวน 2,373 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๓ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนส่ง ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดรับเอกสาร และยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น และกำหนดคัดเลือกและพิจารณาราคา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โทร 036-522507 ต่อ 1315 , 1316     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง     
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง     
  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบ Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 131 เครื่อง     
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) เลขที่ 35/2561 จำนวน 2 ประเภท     
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALUROATE 16 MGML,0.8 ML. จำนวน 695 amp     
  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 28,200 รายการทดสอบ     
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 157 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 6 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)