ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 28 มกราคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.95.139.100
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 33,320 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา CBC จำนวนไม่เกิน ๔๒,๐๐๐ รายการทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)     
  แผนเงินบำรุงปี 2563     
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓     
  แผนเงินบำรุงปี 2562     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด     
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา Recombinant erythropoietin 4,000 iu (Lyophilized) จำนวน 4,076 Vial     
  ประกาศแผนซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 33,320 cap     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 327 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ     
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน 333 รายการ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563     
  ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจน จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์ (CT)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้ออาหารแห้ง     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบ PACS     
  ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ประจำปี 2563     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2562     
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์ (CT)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน 333 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 327 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาเช่าระบบ PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน 30 รายการ     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 136 รายการ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 ก.ย. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร 036 - 522507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Manidipine tab 20 mg จำนวน 386,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 274 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 10 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)