ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.196.182.102
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.     
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ     
  ประกวดราคาซื้อ Tamsulosin tab 0.4 mg จำนวน 97,200 เม็ด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ     
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการ     
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องบริโภค(ประเภทอาหารสด)     
  ประกาศประกวดราคาเช่าระบบ PACS (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพรบ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฯ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่ 6-16 ตุลาคม 2560 กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ขอทราบรายละเอียดได้ที่ 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316     
  ภาพประกอบพัสดุขายทอดตลาด     
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบบูรณาการ) รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์     
  ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศระบบ Chiller ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอรับเอกสารและยื่นใบเสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 - 4 กันยายน 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 5 กันยายน 2560 ติดต่อสอบถาม 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศจ้ดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์หลักสำหรับห้อง Server จำนวน 2 ชุด ของ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอรับเอกสารและยื่นใบเสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 21-28 สิงหาคม 2560 และกำหนดคัดเลือกและพิจารณาราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถาม 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองระบบปรับระบายอากาศ (Hepa filter) ภายในห้องผ่าตัด 8ห้อง ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี รับเอกสารและยื่นใบเสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดคัดเลือกและพิจารณาราคาในวันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ติดต่อสอบถาม 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศสอบราคาเช่าระบบ PACS     
  ประกาศสอบราคาซื้อออกซิเจนเหลว     
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยวัณโรค     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง และพื้นที่ทั่วไป(นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)     
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า)     
  ประกาศซื้อแผ่นสื่อนำไฟฟ้าชนิดใช้ซ้ำกับเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 1 ชิ้น รับใบเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และพิจารณาราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศซื้อ Quadruple bag จำนวน 1,300 รายการทดสอบ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ชั้่น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี ตั้งแต่วันที่ 9-22 สิงหาคม 2560 และพิจารณาราคาวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.     
  ประกาศซื้อข้าวสาร (ข้าวหอมมะลิ 100%) จำนวน 310 กระสอบ กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และพิจารณาราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 2 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 120 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)