ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 28 มกราคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.95.139.100
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงนักจิตวิทยาคลินิก     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     
  ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์     
  ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     
  ประกาศขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตำแหน่งหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชา ระดับปฏิบัติการ     
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  ประกาศรับสมัครหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  ประกาศรับลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 236 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 8 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)