ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.196.182.102
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ; นางสาวนลินี เครือทิวา)     
  สสจ.พังงา เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วันที่ 12-20 ธันวาคม 2560     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     
  รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2560- 4 ธ.ค.2560     
  รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-18 ธ.ค.2560     
  รพ.อ่างทอง เปิดรับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งประเมินผลงาน จำนวน 2 ราย     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล (เรียกรายงานตัวลำดับที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.2560)     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล     
  สสจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)     
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2561     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) (น.ส.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์)     
  รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขยายเวลารับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-ชำนาญการ ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560     
  รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี เปิดรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์) (น.ส.ศิริลักษณ์ รอดหลำ)     
  ประกาศรายชื่ิอผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     
  รพ.เบตง จ.ยะลา เปิดรับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560     
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช"     
  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้ที่หัวหน้างานศูนย์เปล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว     
  รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
  ประกาศ รพ.สิงห์บุรี เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดสัญญาจ้างเพราะอายุครบหกสิบปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560     
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ     
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี รับย้าย/โอน นายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 28 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 1 ] หน้า
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)