ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.145.95.149
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ     
  รพ.สงขลา รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2560     
  สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560     
  รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เปิดรับสมัคร วันที่ 18-24 สิงหาคม 2560     
  รพ.พุทธโสธร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)     
  รพ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2560     
  ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ (จำนวน 3 อัตรา) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพ เขมังกโร     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)     
  รับสมัครลูกจ้างรายคาบ     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสุมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน     
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัคร วันที่ 3 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560     
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 3 ก.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560     
  สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม เรือง การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-2 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) จำนวน 1 ราย     
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข     
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)     
  รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) และ นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
  รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี <<<สัมภาษณ์วันที่ 2 พ.ค.2560>>>     
  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล (หลักสูตร 1ปี) เปิดรับสมัครวันที่ 3-5 พ.ค. 2560     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.เวชสถิติ/จพ.เภสัชกรรม/แพทย์แผนไทย <<<รายงานตัววันที่ 1 พ.ค. 2560>>>     
  รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี     
  รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย     
  รพ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 3-10 เม.ย. 2560 ในวันและเวลาราชการ     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 37 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)