ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.145.122.109
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ     
  รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 19-30 มิ.ย. 60     
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 19-30 มิ.ย.60     
  รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) เปิดรับสมัคร 21-29 มิ.ย. 60     
  จ.อุตรดิตถ์ (สสจ.อุตรดิตถ์) รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข     
  รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 19-23 มิถุนายน 2560     
  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค.2560     
  จ.สิงห์บุรี (สสจ.สิงห์บุรี) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 16-22 มิ.ย.2560     
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) เปิดรับสมัครวันที่ 3 มิ.ย. ถึง 11 ส.ค. 60     
  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)     
  รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-16 มิ.ย.2560     
  รพ.เบตง จ.ยะลา รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2560     
  รพ.อุดรธานี รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 5-21 มิถุยายน 2560     
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) เปิดรับสมัครวันที่ 6-14 มิ.ย.2560     
  รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง จพ.ธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 2-15 มิ.ย.2560     
  รพ.อุดรธานี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ จำนวน 3 อัตรา ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 มิ.ย.2560     
  สสจ.สิงห์บุรี รับสมัคบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15-21 มิ.ย.2560     
  รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  รพ.สุรินทร์ รับโอนข้าราชการตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 19-31 พ.ค. 2560     
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 มิ.ย.2560     
  รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค. 2560     
  รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2560     
  รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ เปิดรับสมัคร 15-31 พ.ค.2560     
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี รับย้าย/โอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-31 พ.ค.2560     
  รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 15-31 พ.ค. 2560     
  รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เปิดรับสมัครวันที่ 15-23 พ.ค. 2560     
  รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) และ นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560     
  จ.สระแก้ว (รพ.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 3-31 พ.ค. 2560     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 57 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)