Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     
  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล     
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     
  ประกาศโรงพยาบาลสิงห์บุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือดเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรีเปิดรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.)     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค, ตำแหน่งพนักงานเปล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร     
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และพนักงานเปล     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข     
  เปิดรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)     
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 71 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)