Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     
  รับสมีครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยกรฝ่ายการแพทย์     
  รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด และตำแหน่งพนักงานเปล     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด และตำแหน่งพนักงานเปล     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และกายภาพบำบัด     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 57 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)