Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพทาอสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน     
  ประกาศ รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ-ชำนาญการ     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( กลุ่มงานทันตกรรม)     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน (ตำแหน่งนายแพทย์ (เพิ่มพูนทักษะ)     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสิบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (รายคาบ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ - ชำนาญการ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำอหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และหมอนวดแผนไทย     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายแพทย์ (แพทย์เพิ่มพูลทักษะ) ประจำปี พ.ศ. 2565     
  ประกาสรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และหมอนวดแผนไทย     
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 107 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)