ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.167.29.208
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด     
  รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 22-28 ก.พ.2561     
  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงาน (ภายในโรงพยาบาล)     
  สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับย้ายเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) ตั้งแต่วันที่ 8-16 ก.พ.2561     
  รพ.หัวหิน เปิดรับย้าย/โอน นายแพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
  รพ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตั้งแต่วันที่ 8-28 ก.พ.2561     
  รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ตั้งแต่วันที่ 15-23 ก.พ.2561     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
  สจจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6-14 ก.พ.2561     
  รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงาน (เฉพาะบุคลากรโรงพยาบาล) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก     
  รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
  สสจ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.พ.2561     
  รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 18 ก.พ.2561     
  รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 ก.พ.2561     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายงานตัววันที่ 1 ก.พ.2561)     
  รพ.สิงห์บุรี ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการ     
  ประชาสัมพันธ์จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 9-19 มกราคม 2561     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน     
  รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ; นางสาวนลินี เครือทิวา)     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล (เรียกรายงานตัวลำดับที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.2560)     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 40 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ถัดไป
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)