ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 35.175.120.174
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ค้นหา :  
หัวข้อข่าวที่ 12
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการกับสำนักงานฯ ดังนี้

1. ทางตู้รับความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน สถานที่ตั้ง บริเวณด้านประตูฝั่งขวามือของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 2

2. ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ภายในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

3. ทางโทรศัพท์ 0 3650 7200 , 0 3650 7297-8

4. ทางเว็บไซต์ http://singburi.labour.go.th

5. ทางอีเมล์ : singburi@labour.mail.go.th

6. ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

7. การออกไปให้บริการในพื้นที่

8. ทางฮอทไลน์ : โทร 1546

ย้อนกลับ
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)