ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.229.175.129
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของอาคารสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะวิธีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 
  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 
  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น 
  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง สร้างรั้วทับคลอง 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540เรื่อง ขอฟังเสียงชัด ๆ  
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ 2540 เรื่อง จัดซื้ออะไหล่ แล้วถูกสอบสวน 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง แค่อยากรู้ ผมก็ขอได้  
หัวข้อทั้งหมด [ 11 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 1 ] หน้า
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)