Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี : ซื้อที่ดินมาโดยไม่รู้ว่าติดจำนอง...เพราะเจ้าหน้าที่ไม่จดแจ้งในโฉนด 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี : ยึดของกลาง... อำนาจดุลพินิจของพนักงานสอบสวน !! 
  มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรค โควิด-19 
  บทความตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง 
  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) 
  บทความตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว 
  บทความตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 :จากดีเด่น ทาไมได้แค่ ๐.๕ ขั้น 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี : ร้องทุกข์ว่าลิฟต์และเครื่องทำน้ำร้อนไม่ปลอดภัย : ต้องเร่งดำเนินการในเวลาที่สมควร 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่ 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : เงินบริจาคอยู่ไหน 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : ขอให้ตารวจรื้อฟื้นคดี 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : เขตทหาร...เข้าได้ 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : มีจรรยาบรรณหรือเปล่า 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้ 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ยังไม่พ้นหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค ... เพราะยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ใครต้องจัดการกับผู้บุกรุกจัดตั้งตลาดใน “ที่ดินเอกชน” 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี โต้แย้งสถานที่ปิดประกาศรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 25410 : โดนรื้อบ้านครับ ! 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 25410 : ท่านไปไหนครับ 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ทำไมถนนวุ่นวายจัง 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : เกือบไม่ได้บำนาญ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ร้องทุกข์ว่าลิฟต์และเครื่องทำน้ำร้อนไม่ปลอดภัย : ต้องเร่งดำเนินการในเวลาที่สมควร 
  อุทาหรณ์คดีปกครองกรณี ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของเอกชน ... ทำได้เท่าที่จำเป็น ! 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540: กลัวบ้านพัง 
  บทความตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 : ปลดผมจากตำแหน่งทำไม 
หัวข้อทั้งหมด [ 614 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 21 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)