Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 27 กันยายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 18.207.106.142
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  จดหมายข่าวคดีปกครอง 
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอนาเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 
  อุทาหรณืคดีปกครอง เรื่อง วิธีจัดการกับหมู  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง มีเจ้าของหรือเปล่า  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ให้อาหารสัตว์ในบ้าน..เป็น “เหตุรำคาญ” เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับได้ครับ ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เป็นทนายความ แต่ไม่ติดตามคดี ... ประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ครับ ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ทารกตาย ... เพราะผ่าตัดทำคลอดล่าช้า ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สวย (ไม่) ปลอดภัย ... เพราะการรักษา (ไม่) เป็นไปตามมาตรฐาน 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง พฤติการณ์ “ส่อไปในทางชู้สาว”...ผิดวินัยร้ายแรงนะครับ !! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ทันตแพทยสภากับมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม 
  แนวทางการลงโทษ และการดำเนินการทางวินัย สำนักงานมาตรฐานวินัย กพ. 
  แนวทางการจัดการคดีทางการแพทย์ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง "สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไฟฟ้ารั่วเพราะเคลื่อนย้ายเสาไฟผิดวิธี : เมื่อมีผู้เสียชีวิต - ใครต้องรับผิดชอบ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ถูกร้องเรียนเพราะเป็นเภสัชกรแต่ไม่อยู่ประจำร้านยาตามเวลาที่กำหนด 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี อายุความใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตาม "หนังสือรับรองสภาพความผิด" 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ปิดบังค่าธรรมเนียมศาลลูกความ ผิดมารยาททนายความ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ลงโทษนักเรียน นักศึกษา เจตนาเพื่อแก้ไขความประพฤติ 
  การบังคับคดีแพ่ง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
  กฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทางปกครอง พ.ศ. 2562 
  ฎีกาที่ 297-308/2562 
  ฎีกา ที่ 1016/2561 
  ฎีกา ที่ 5985/2561 
  ฎีก ที่ 5009/2562 
  ฎีกา ที่ 1586/2562 
  ฎีกา ที่ 5724/2562 
  ฎีกา ที่ 6681/2562 
หัวข้อทั้งหมด [ 422 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 15 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)