ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 02 กรกฎาคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.236.64.1
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  ข่าวทางการแพทย์ที่น่าสนใจ 
  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
  การรับเงินบริจาคจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง กรณี ฤกษ์งามยามดี .. แต่ฟ้องคดีต้องไม่พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย 
  อุทธาหรณืคดีปกครอง กรณี คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องนะครับ ! 
  แจ้งช่องการติดต่อที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  แจ้งช่องทางกาารติดต่อราชการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  การปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  อุทธาหรณืคดีปกครอง กรณี ประกาศรับสมัคร “อาจารย์” ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ 
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง กิ่งไม้ริมทางหลวงหักทับถึงตาย ! ใครต้องชดใช้? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง หน่วยงานออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว…ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ ? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ต้นไม้ริมทางหลวง โค่นทับผู้ใช้ทางเสียชีวิต ... ผู้ใดต้องรับผิดชอบ ? 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ขอไปสู้คดีต่อ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง คนเดียวกันหรือเปล่า 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง บ้านผมไม่ตรงตามแบบ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ท่านก็โดนเหมือนกัน 
  ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
  แจ้งช่องทางรับส่งเอกสารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  การมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลง หรือสัญญา 
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
  การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  ขอให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  ประการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
หัวข้อทั้งหมด [ 303 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 11 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)