Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี เสียหายเพราะออกหมายจับผิดตัว : ฟ้องศาลไหน !? 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราชการ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี เพื่อนบ้านจอดรถ-วางของ ขวางทางเข้าบ้าน : เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี การยื่นคำขอรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ... สำคัญอย่างไร ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี จะทำหอพักทั้งที...ต้องดูกฎหมายให้ดีและขออนุญาตให้ถูกต้อง ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ดุลพินิจในงานนโยบาย ... ศาลไม่อาจบังคับหน่วยงานให้ทำได้ตามคำขอ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี อาการแพ้จากโรคประจำตัว ... เหตุไม่ได้ค่าเสียหายจากการสลายการชุมนุม 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ฟ้องเรียกค่าเสียหาย...เพราะไม่ได้เป็นนายก ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี สวย (ไม่) ปลอดภัย ... เพราะการรักษา (ไม่) เป็นไปตามมาตรฐาน 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี เลี้ยงหมู...อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เสียหายแก่ฐานะทางการคลัง หัวหน้าคลังต้องรับผิด!!! 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี จัดซื้อที่ดินในราคาที่ไม่สูงเกินจริง...ไม่เป็นละเมิด 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี จัดซื้อที่ดินในราคาไม่สูงเกินจริง...ไม่เป็นละเมิด 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ "ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้เงิน 
  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า...ทุจริตต้องรับผิด 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ยักยอกเงินแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ... ผิดวินัยระดับใด ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ใครต้องจัดการกับผู้บุกรุกจัดตั้งตลาดใน “ที่ดินเอกชน” 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี สร้างทางด่วนกระทบทางเดินรถให้แคบลง ... เป็นการละเมิดผู้ใช้ถนนหรือไม่ ? 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงวุด กรณี เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ยักยอกเงินแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ... ผิดวินัยระดับใด ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ไม่คัดค้านเมื่อ อบต. ปรับปรุงถนนให้ประชาชนสัญจร ตกเป็นทางสาธารณะ  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ยักยอกเงินแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ... ผิดวินัยระดับใด ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ละเมิดอำนาจศำล... เหตุขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศำลโดยผู้มอบอำนาจ ไม่ประสงค์ ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี จ่ายเงินเดือนล่าช้าแค่วันเดียว ... ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี รพ. ไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรชายที่เสียชีวิต ... จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี รู้ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรม ยังนามาใช้... โทษถึงขั้นไล่ออก ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี การนับอายุและภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน : เพราะก่อสร้างไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี รื้อเกาะกลางถนนผิดไปจากแผนผังโครงการ ... ต้องทำให้เหมือนเดิม !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน : ยอมความกันแล้ว…ขอลดโทษได้ไหม ? 
หัวข้อทั้งหมด [ 747 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 25 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)