ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.145.122.109
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศซื้อกระบอกฉีดยาแก้ ขนาด 50 มิลลิลิตร (Syringe irrigate) จำนวน 677 ชิ้น รับใบเสนอราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 และพิจารณาราคาในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ   
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว จำนวน 26 ตู้ กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 21 -28 มิถุนายน 2560 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และพิจารณาราคาในวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 2 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัว ปรุงอาหารผู้ป่วยพร้อมติดตั้งระบบ   
ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง   
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายแบบระบบปิด จำนวน 21,120 ชิ้น   
ประกาศขายทอดตลาดคเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้ายึดพันพยุงแบบมีแรงกดรัดถึงกล้ามเนื้อ (Elastic Bandage)ขนาด 4"จำนวน 4,343ม้วน 2. แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm) ขนาด 6x7 cm จำนวน 320 กล่อง โดยขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ (เวลา 8.30- 16.30 น) โทร 03522507 ต่อ 1315 , 1316   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ) และพื้นที่ทั่วไป (นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ) ขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยจะทำการคัดเลือกและพิจารณาราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร 036 - 522507 ต่อ 1315, 1316   
ราคากลางกระบอกฉีดยาแก้ว ขนาด 50 มิลลิลิตร (Syringe irrigate) จำนวน 677 ชิ้น   
ประกาศราคากลางเชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ   
ราคากลางตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว จำนวน 26 ตู้   
ราคากลางถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง   
ราคากลางอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายแบบระบบปิด จำนวน 21,120 ชิ้น   
ราคากลางเวชภัณพ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 1. ผ้ายึดพันพยุงแบบมีแรงกดรัดถึงกล้ามเนื้อ (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว 2. แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm) ขนาด 6x7 cm.   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ) และพื้นที่ทั่วไป (นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)   
แบบสรุปค่างานและแบบแปลน   
ตารางแสดงวงเงินงานจ้างปรับปรุงห้องครัวฯ   
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)   
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) และ นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี <<<สัมภาษณ์วันที่ 2 พ.ค.2560>>>   
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล (หลักสูตร 1ปี) เปิดรับสมัครวันที่ 3-5 พ.ค. 2560   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.เวชสถิติ/จพ.เภสัชกรรม/แพทย์แผนไทย <<<รายงานตัววันที่ 1 พ.ค. 2560>>>   
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 19-30 มิ.ย. 60   
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 19-30 มิ.ย.60   
รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) เปิดรับสมัคร 21-29 มิ.ย. 60   
จ.อุตรดิตถ์ (สสจ.อุตรดิตถ์) รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60   
รพ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 19-23 มิถุนายน 2560   
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค.2560   
จ.สิงห์บุรี (สสจ.สิงห์บุรี) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 16-22 มิ.ย.2560   
รพ.สงขลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) เปิดรับสมัครวันที่ 3 มิ.ย. ถึง 11 ส.ค. 60   
รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-16 มิ.ย.2560   
รพ.เบตง จ.ยะลา รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)