ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 02 เมษายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.204.178.160
 
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบหมายใ...
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบหมาย...
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยกา...
สถานการณ์ Covid-19
ข้อมูลทางด้านกัญชา
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine trandermal patch 10 จำนวน 12,210 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน   
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ยกเลิกประกาศการซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารสด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจ้างเปลี่ยน block hepa filter และเปลี่ยน filter จำนวน ๕ ห้อง ของงานผ่าตัด ผู้สนใจยื่นเอกสารการเสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร ๙๔ ปี ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามข้อมูล โทร ๐ ๓๖๕๒ ๒๕๐๗ ต่อ ๑๓๑๕   
ประกาศประกวดราคาซื้อ 30% Soluble Insulin + 70% Isophane 3 ml (penfill) จำนวน 19,300 Vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ราคากลางงานจ้างเปลี่ยน block hepa filter และเปลี่ยน filter จำนวน ๕ ห้อง   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน ๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร   
ราคากลางประกวดราคาหมึกคอมพิวเตอร์ ปี 2563   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์ (CT)   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 327 รายการ   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน 333 รายการ   
ประกาศราคากลางเช่าระบบ PACS   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) ครั้งที่ 2   
ประกาศแผนจัดซื้อยา Tamsulosin hcl 0.4 mg จำนวน 148,800 เม็ด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)   
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อ 30% Soluble Insulin + 70% Isophane 3 ml (penfill) จำนวน 19,300 vial   
ประกาศแผนจัดซื้อยา Rivastigmine trarnsdermal patch 10 จำนวน 12,210 แผ่น   
คำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก   
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก   
ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2561 ถึงวันที่ 9 มี.ค.2561   
รพ.หัวหิน เปิดรับย้าย/โอน นายแพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
รพ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตั้งแต่วันที่ 8-28 ก.พ.2561   
ประชาสัมพันธ์จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2561   
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช"   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)