Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการฉีดวัคซีน Covid19
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อ...
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อ...
นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห...
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อ...
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.20 น. นายแพทย์พง...
วันที่ 4 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อ...
วันที่ 4 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผ...
วันที่ 4 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อ...
วันที่ 4 มกราคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำ...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 344 เครื่อง (จำนวน 927 ครั้ง) กำหนดรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 036-522507 ต่อ 1315   
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม 2565   
ประกวดราคาซื้อสเตอเร็ด 100 เอส์คาสเซ็ท จำนวน 135 set (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Celecoxib cap 200 mg จำนวน 69,500 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อสเตอเร็ด 100 เอส์คาสเซ็ท จำนวน 135 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MG/ML,0.8ML จำนวน 1,180 amp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Celecoxib cap 200 mg จำนวน 69,500 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 344 เครื่อง ราคากลาง 370,800.00 บาท   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,450,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน 20 รายการ   
ประกาศราคากลางสเตอเร็ด 100 เอส์คาสเซ็ท จำนวน 135 set   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 91,826 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,055,999 บาท   
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง   
ประกาศราคากลางเช่าระบบ PACS จำนวน ๑ งาน   
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก ความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด   
ประกาศราคากลางงานจ้างเทปูนและตัดต้นไม้ บริเวณอาคารเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีราคากลาง 493,750 บาท   
ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน 5 ประเภท   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงพร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก จำนวน 1 เครื่อง   
แบบเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินการ และงบลงทุน และเงินบำรุง   
บันทึกรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยงาน   
จัดสรรงบประมาณปี 2565   
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2565   
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแอร์ชิลเลอร์ จำนวน 4 ตัว   
ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565   
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๑๐,๑๐๘ pack    
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล   
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ   
ประกาศโรงพยาบาลสิงห์บุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 22 มกราคม 2565
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.81.172.77
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)