ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.198.74.197
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. หัวเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว (DTX) จำนวน 13000 ทดสอบ 2. เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบพกพา จำนวน 48 เครื่อง โดยขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ในเวลาราชการ (เวลา 8.30- 16.30 น) และพิจารณาราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.   
ประกาศซื้อตัวตัดต่อลำไส้แบบวงกลม จำนวน 15 ชิ้น รับใบเสนอราคาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และพิจารณาราคาในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศซื้อแผ่นคลุมผิวหนังปราศจากเชื้อแบบมีถุง จำนวน 50 กล่อง รับใบเสนอราคาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และพิจารณาราคาในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัว ปรุงอาหารผู้ป่วยพร้อมติดตั้งระบบ (ครั้งที่ 2)   
ประกาศจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์โดยบริษัทภายนอก จำนวน 151 รายการ ติดต่อขอรับใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2560 เปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมพุดซ้อน 2 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพ 94 ปี   
ประกาศซื้อกระบอกฉีดยาแก้ ขนาด 50 มิลลิลิตร (Syringe irrigate) จำนวน 677 ชิ้น รับใบเสนอราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 และพิจารณาราคาในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ   
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว จำนวน 26 ตู้ กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 21 -28 มิถุนายน 2560 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และพิจารณาราคาในวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 2 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ   
ราคากลางตัวตัดต่อลำไส้แบบวงกลม จำนวน 15 ชิ้น   
ราคากลางแผ่นคุลมผิวหนังปราศจากเชื้อแบบมีถุง จำนวน 50 กล่อง   
ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องครัว ปรุงอาหารผู้ป่วยพร้อมติดตั้งระบบ (ครั้งที่ 2)   
ตารางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงห้องครัวฯ   
ประกาศราคากลางจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์โดยบริษัทภายนอก จำนวน 151 รายการ   
ราคากลางกระบอกฉีดยาแก้ว ขนาด 50 มิลลิลิตร (Syringe irrigate) จำนวน 677 ชิ้น   
ประกาศราคากลางเชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ   
ราคากลางตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 คิว จำนวน 26 ตู้   
ราคากลางถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสุมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) จำนวน 1 ราย   
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)   
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) และ นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560   
จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ถึง 3 ส.ค. 2560   
รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (5 อัตรา) สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 12-20 ก.ค. 2560   
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งระดับ อำนวยการต้น , ชำนาญการพิเศษ และอาวุโส เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครวันที่ 18-24 ก.ค. 2560   
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้ายข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครภายใน 16 สิงหาคม 2560   
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัคร วันที่ 3 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560   
รพ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เปิดรับสมัคร 24 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค.2560   
โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เปิดรับสมัครวันที่ 11 ก.ค. ถึงวันที่ 9 ส.ค. 2560   
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 3 ก.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560   
สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม เรือง การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-2 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)