Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
ตรวจเช็คข้อมูลวันที่และเวลานัดหมาย การจองวัคซีนโควิด-19
 
ตรวจสอบวันที่/เวลานัดหมายการจองวัคซีนโควิด-19
**ระบบจะดำเนินการอัพเดทข้อมูลการจองภายใน 3วัน ทำการค่ะ **
ติดต่อจองวัคซีนโควิด-19 ได้ที่เบอร์โทร
065-6506510 , 065-7234021 , 065-7234550
จำนวนการจองวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี 17251 คน
อัพเดทฐานข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 17/07/2564 12.00 น.
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์การรับจองวัคซีนโควิค19
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.49 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์วัชรินทร...
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการก...
นางโสน เรืองมั่นคง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ...
นางสาวสนทนา มีสกุลถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได...
นางศศิมา บุญเลิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับ เคร...
นางทองเปลว ชมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับ...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมู่ ขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 7 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
งวดงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้องปลอดเชื้อ)   
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง   
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ   
แบบระบบปรับอากาศงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ   
ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้องปลอดเชื้อ)   
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้อง TYPE B)   
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา   
ประกาศราคากลางยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap   
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี ราคากลาง เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ   
ประกาศแผนซื้อยา Rivastigmine transdermal patch 9.5 mg/24 hours จำนวน 11,040 patch   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)   
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา   
ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศะเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด   
แบบ สขร1 เดือน มิย 64   
ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เมย ถึง มิย 64 ชุด 2   
ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เมย ถึง มิย 64   
แบบ สขร1 เดือน มิย 64 ณ 11 มิย 64   
แบบ สขร1 เดือน เมย 64   
แบบ สขร1 เดือน พค 64   
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ภาพการเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประชุมสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล   
ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิค   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   
รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.229.137.68
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)