Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการฉีดวัคซีน Covid19
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณ แล...
รพ.สิงห์บุรี ต้อนรับ คณะกรรมการฯ GREEN&CLEAN Challenge...
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ พระสิงหคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห...
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ รพ.สิงห์บุรีร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไท...
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณและข...
ประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไป
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกดนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (ACC) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียมชนิดปรับความสูงได้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยาฟอกเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจ HPV DNA TEST พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ขอให้เสนอราคาเช่าเครื่องตรวจสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายเคลื่อนที่ (SEWL) จำนวน ๑ งาน   
ประกาศราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศราคากลางเครื่องขุดเบ้าขาเทียมชนิดปรับความสูงได้ จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศราคากลางเครื่องกดนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (ACC) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๑ งาน   
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจ HPV DNA TEST พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน   
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานธนาคารเลือด จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน 1 งาน   
ประกาศราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางเคมีคลินิค พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน   
ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Fully automatic blood analyzer) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน   
ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๓๔๓,๓๒๗.๔๐ บาท   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารสด)   
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ งาน   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกดนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (ACC) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
แบบเผยแพร่รายงานผลการจัดหาตามงบประมาณปี 2566   
แบบเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งบดำเนินการ และงบลงทุน และเงินบำรุง   
บันทึกขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง   
บันทึกแจ้งเวียนและเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ   
บันทึกรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1   
แบบเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร เดือน ตค 65-ธค 65   
แบบ สขร เดือน ธค 65 ณ 15 ธค 65   
แบบ สขร เดือน พย 65   
แบบ สขร เดือน ตค 65   
แบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560   
แบบเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 65   
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2566   
บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2566   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ   
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักประจำตึก ตำแหน่งพนักงาานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกร   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.238.181.138
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)