ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 35.175.187.91
 
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนว...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายแพทย์วัชรินทร์ ...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล ธานีรัตน์ ...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วัชรินทร์ ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนว...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวย...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เนายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนว...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 14 ตัว ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดขอรับ และยื่นเอกสารการเสนอราคา ได้ตั้งแต่ 21 - 26 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร 036 522507 ต่อ 1315, 1316   
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงและชนิดควบคุมแรงดันสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin hcl 0.4 mg จำนวน 148,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Recombinant erythropoietin 4,000 iu (Lyophilized) จำนวน 4,076 Vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดรับและยื่นเอกสาร ตั้งแต่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร. 036 522507 ต่อ 1315, 1316   
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมู่ จำนวน 2 รายการ กำหนดขอรับและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ   
ประกาศจ้างติดตั้งระบบประปา งานหอผู้ป่วยพิเศษหลวงพ่อแพเขมังกโร ชั้น 5 - 9 (โซนห้อง 10 - 12) กำหนดขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ   
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ 1 กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือสอบถาม โทร. 0 3652 2507 ต่อ 1315, 1316 ในวันและเวลาราชการ   
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 14 ตัว   
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ราคากลางงานจ้างเปลี่ยน block hepa filter และเปลี่ยน filter จำนวน ๕ ห้อง   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน ๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร   
ราคากลางประกวดราคาหมึกคอมพิวเตอร์ ปี 2563   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์ (CT)   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 327 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง   
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่และชนิดควบคุมแรงดันสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ชุด   
ประกาศแผนจัดซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MG/ML,0.8 ML จำนวน 860 amp   
ประกาศแผนจัดซื้อเลนส์ แก้วตาเทียมนิ่มสีใส ค่าคงที่ของเลนส์ 118.0 ชนิดพับได้ จำนวน 396 อัน   
ประกาศแผนจัดซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack   
ประกาศแผนจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจชนิดหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อวัณโรค จำนวน 504 pack   
ประกาศแผนจัดซื้อแผ่นสำหรับตรวจสอบการฆ่าเชื้อแบบ autoclave โดยเป็นการตรวจสอบทางเคมีภายใน เพื่อใช้ในการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (steam sterilization) ภายในแต่ละหีบห่อ จำนวน 292 pack   
ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) ครั้งที่ 2   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประกาศรับสมัรลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท (จ้างวันละ 7 ชั่วโมง)   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   
โรงพยาบาลสิงห์บุรีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก   
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2561 ถึงวันที่ 9 มี.ค.2561   
รพ.หัวหิน เปิดรับย้าย/โอน นายแพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
รพ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตั้งแต่วันที่ 8-28 ก.พ.2561   
ประชาสัมพันธ์จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2561   
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช"   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)