Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.49 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์วัชรินทร...
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการก...
นางโสน เรืองมั่นคง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ...
นางสาวสนทนา มีสกุลถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได...
นางศศิมา บุญเลิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับ เคร...
นางทองเปลว ชมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับ...
นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 16 ตัว ขอรับเอกสารและยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่ 7 - 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโรง 94 ปี   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air Change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 โดยจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวป่า กำหนดรับเอกสาร และยื่นเอกสารเสนอราคาได้ ตั้งแต่ 22 - 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดกลุ่มงานพัสดุ 036 - 522508 ต่อ 1315, 1316   
ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ 2 กำหนดรับเอกสาร และยื่นเอกสารเสนอราคาได้ ตั้งแต่ 19 - 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดกลุ่มงานพัสดุ 036 - 522508 ต่อ 1315, 1316   
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ จำนวน 16 ตัว ราคากลาง 214,535.00 บาท   
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ   
ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564   
ประกาสราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๒๓ รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564   
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศะเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ   
แนวทางการยืม/ส่งคืนพัสดุ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Glantamine HBr Prolonged release 8 mg จำนวน 39,200 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ   
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเภสัชกร   
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเภสัชกร   
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 13 เมษายน 2564
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 100.24.122.117
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)