ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 21 มกราคม 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.91.16.95
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ   
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ   
ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง   
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.   
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 16/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก)   
วัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2   
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)   
ประกาศแผนจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง   
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด   
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ   
ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ จำนวน 2 รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MGML,0.8 ML. จำนวน 695 amp.   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ 9-19 มกราคม 2561   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน   
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ; นางสาวนลินี เครือทิวา)   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล (เรียกรายงานตัวลำดับที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.2560)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล   
ประชาสัมพันธ์จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
รพ.พิจิตร เปิดรับสมัครย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.ธุรการปฏิบัติการ/ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 มกราคม 2561   
รพ.ลำพูน เปิดรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.พัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561   
จังหวัดสิงห์บุรี (สสจ.สิงห์บุรี) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (13 ธ.ค.60)   
รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-27 ธันวาคม 2560   
รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 12-20 ธันวาคม 2560   
สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับย้าย/โอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560   
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดรับย้าย/โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธันวาคม 2560   
สสจ.พังงา เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วันที่ 12-20 ธันวาคม 2560   
รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-18 ธ.ค.2560   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)