Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.219.31.204
 
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วัชรินท...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการโรงพ...
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำน...
สถานการณ์ Covid-19
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบ PACS จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยเครื่องความถี่สูงแบบใช้แสงเลเซอร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยโรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564   
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร   
ประกาสราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๒๓ รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564   
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง   
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยเครื่องความถี่สูงแบบใช้แสงเลอเซอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้ว   
ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)   
ราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)   
ประกาศราคากลางถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack   
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Fully automatic blood analyzer) พร้อมน้ำยา   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน 23 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ประกาศแผนจัดซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร   
ประกาศแผนการเช่าระบบ PACS จำนวน 1 งาน   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยเครื่องความถี่สูงแบบใช้แสงเลเซอร์   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และกายภาพบำบัด   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)   
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)