ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.196.182.102
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.   
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ   
ประกวดราคาซื้อ Tamsulosin tab 0.4 mg จำนวน 97,200 เม็ด   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ   
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ   
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการ   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องบริโภค(ประเภทอาหารสด)   
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด   
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ   
ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ   
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ   
ประกาศราคากลางยา Tamsulosin tab 0.4 mg จำนวน 97,200 เม็ด   
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์สาขาธนาคารเลือด จำนวน 3 รายการ   
ประกาศราคากลางเช่าระบบ PACS   
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองระบบปรับระบายอากาศ (Hepa filter) ภายในห้องผ่าตัด 8 ห้อง   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศระบบ Chiller   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ; นางสาวนลินี เครือทิวา)   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานเปล (เรียกรายงานตัวลำดับที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.2560)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) (น.ส.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์)   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์) (น.ส.ศิริลักษณ์ รอดหลำ)   
ประกาศรายชื่ิอผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   
สสจ.พังงา เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วันที่ 12-20 ธันวาคม 2560   
รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2560- 4 ธ.ค.2560   
รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-18 ธ.ค.2560   
รพ.อ่างทอง เปิดรับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560   
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งประเมินผลงาน จำนวน 2 ราย   
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560   
สสจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)   
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2561   
รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขยายเวลารับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-ชำนาญการ ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560   
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี เปิดรับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นายแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)