Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
นมัสการ พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร อ.เมือ...
วันที่ 15 มกราคม 2564 นางธัญมน ณรงค์วงศ์วัฒนา รองผู้อำนว...
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อ...
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำน...
วันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบหม...
วันที่ 9 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบห...
วันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบหม...
วันที่ 6 มกราคม 2564 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยก...
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อนปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 โดยจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวนไม่เกิน 25,300 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 โดยจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ   
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Fully automatic blood analyzer) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ   
ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564   
ประกาสราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน ๒๓ รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564   
ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง   
ประกาศราคากลางเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยเครื่องความถี่สูงแบบใช้แสงเลอเซอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง ด้ว   
ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 88 รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวนไม่เกิน 25,300 set   
รายงานเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน   
ประกาศแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรนะ   
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และกำหนดวันเวลา สาถนที่ในการสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,ตำแหน่ง เภสัชกร   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.238.7.202
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)