ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 18.233.111.242
 
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบหมา...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข เจ้าคณ...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวย...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบห...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี มอบหมา...
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวย...
สถานการณ์ Covid-19
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคารซื้อยา Tigecycline 50 mg จำนวน 490 Vial จำนวน 490 Vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคารซื้อยา Phenytoin Extemded cap 100 mg จำนวน 189,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๑๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 34 รายการ   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 34 รายการ   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๑๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)   
ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)   
ราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)   
ประกาศราคากลางถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack   
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล   
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย   
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 14 ตัว   
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ   
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ราคากลางงานจ้างเปลี่ยน block hepa filter และเปลี่ยน filter จำนวน ๕ ห้อง   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง   
ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่และชนิดควบคุมแรงดันสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ชุด   
ประกาศแผนจัดซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MG/ML,0.8 ML จำนวน 860 amp   
ประกาศแผนจัดซื้อเลนส์ แก้วตาเทียมนิ่มสีใส ค่าคงที่ของเลนส์ 118.0 ชนิดพับได้ จำนวน 396 อัน   
ประกาศแผนจัดซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack   
ประกาศแผนจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจชนิดหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อวัณโรค จำนวน 504 pack   
ประกาศแผนจัดซื้อแผ่นสำหรับตรวจสอบการฆ่าเชื้อแบบ autoclave โดยเป็นการตรวจสอบทางเคมีภายใน เพื่อใช้ในการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (steam sterilization) ภายในแต่ละหีบห่อ จำนวน 292 pack   
ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) ครั้งที่ 2   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวันสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
ประกาศรับสมัครรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2561 ถึงวันที่ 9 มี.ค.2561   
รพ.หัวหิน เปิดรับย้าย/โอน นายแพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
รพ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตั้งแต่วันที่ 8-28 ก.พ.2561   
ประชาสัมพันธ์จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2561   
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช"   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)